Gmina Pilzno

Powierzchnia: 165,21 km2
Ludność: 18 024 mieszkańców
w tym miasto Pilzno: 4 820 mieszkańców

Gmina Pilzno leży na zachodnim krańcu województwa podkarpackiego przy międzynarodowej trasie E 4. Jest jedną z gmin wchodzących w skład powiatu dębickiego, którą stanowi samo Pilzno wraz z siedemnastoma otaczającymi je sołectwami. Gmina zajmuje obszar 165 km2, który zamieszkuje łącznie 18 tys. mieszkańców. Południowa część położona jest na Krańcach Pogórza Karpackiego, północna zaś w Kotlinie Sandomierskiej. Położenie decyduje o bogactwie krajobrazu, walorach przyrodniczych oraz zróżnicowanej rzeźbie terenu.

Pierwsza wzmianka o Pilźnie sięga czasów, gdy jako wieś zorganizowana na prawie niemieckim zostało podarowane klasztorowi tynieckiemu. Pilzno stało się miastem dnia 3 października 1354 roku, kiedy to Król Kazimierz Wielki wydał przywilej zezwalający Dobiesławowi – rycerzowi z Ziemi Sandomierskiej, na lokalizację miasta. Tym sposobem prastara osada znalazła się w gronie miast królewskich. W centrum Pilzna został wytyczony rynek i wybiegające z jego naroży ulice, dodatkowo miasto zostało odpowiednio zabezpieczone wałami. Pilzno było często odwiedzane przez królów i książęta, którzy obdarzali je licznymi przywilejami. Końcem XIV wieku miasto stało się wraz z Tarnowem siedzibą powiatu sądowego, a w 1465 roku samodzielnego powiatu skarbowego i administracyjnego. Status miasta królewskiego, opieka króla Władysława Jagiełły, a także korzysta lokalizacja przy szlaku handlowym z Krowa na Ruś i drodze z Krakowa na Węgry, sprzyjało szybkiemu rozwojowi rzemiosła i handlu. Równolegle z rozkwitem Pilzno nawiedzały pożary, tatarskie najazdy i zarazy. Jednak za każdym razem miasto dość szybko leczyło rany i powoli się odradzało. Pilzno stało się ważnym ośrodkiem administracyjnym i sądowniczym. W mieście odbywały się roczniki tj. sądy powiatowe, a także jarmarki i targi. Prowadzenie handlu przez pilźnian sięgało poza granice kraju a w szczególności na Słowację, Węgry i Ruś. Jeszcze w XVI w. Pilzno było handlowym partnerem takich miast jak Kraków, Wrocław, Lwów. W 1772 roku nastąpił pierwszy rozbiór Polski, po którym południowa część kraju znalazła się w graniach monarchii austro-węgierskiej. W nowym podziale administracyjnym w 1773 roku Pilzno stało się na krótko siedzibą cyrkułu utworzonego przez austriackie władze zaborcze, obejmującego aż dziewięć powiatów. Po dwóch latach miasto straciło swoją pozycję na rzecz Tarnowa. Wbrew nadziejom Pilźnian, jakie pojawiły się po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, lata 1918-1939 stały się czasem stagnacji. W ramach przeprowadzonej w 1931 roku reformy administracji państwowej zlikwidowano powiat pilźnieński, włączając go do powiatu ropczyckiego, a od 1934 r. do powiatu dębickiego. Stagnacja pogłębiona w latach okupacji niemieckiej, kiedy to miasto straciło niemal jedną trzecią mieszkańców, trwała jeszcze kolejnych kilkadziesiąt lat. Dopiero w ostatnim ćwierćwieczu XX wieku sytuacja zaczęła zmieniać się na lepsze. Powstały nowe obiekty oświaty, służby zdrowia i kultury, a także zakłady produkcyjne, usługowe, sklepy i hurtownie. W 2004 roku Pilzno obchodziło jubileusz 650-lecia nadania praw miejskich.Gmina Pilzno,

Gmina Pilzno to wymarzone miejsce wypoczynku dla miłośników zabytków, amatorów turystyki pieszej i rowerowej, a także każdego kto szuka kontaktu z naturą. Najcenniejsze zabytki znajdują się w samym Pilźnie, którego centrum stanowi malowniczy rynek. Będąc na rynku należy zwrócić uwagę na stojącą w jego centralnej części kamienną Figurę Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia z 1883 roku. Na szczególne zainteresowanie zasługuje również kamienica. Sisla z XXVIII w. o elewacji frontowej pokrytej glazurowaną, żółtą cegłą. W zachodniej części rynku znajduje się atrakcyjny zespół murowanych jedno i dwukondygnacyjnych budynków w zabudowie zwartej z XIX wieku. Z kolei ponad dachami pilźnieńskiej zabudowy widoczne są sylwetki kościołów: farnego i karmelickiego. Ten pierwszy to gotycka, murowana budowla wzniesiona w XIV wieku. Coraz więcej osób pielgrzymuje do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia (kościół karmelitów). Świątynia zasługuje na szczególną uwagę ze względu na znajdujący się w niej Cudowny Obraz Matki Bożej Pocieszenia. Malowany na desce wizerunek Matki Bożej ozdobiono srebrnymi sukienkami, wykonanymi wg projektu mistrza Jana Matejki.

Okolice miasta obfitują w malownicze wzniesienia, urokliwe doliny oraz tajemnicze jary i wąwozy. Urozmaicony teren sprzyja długim spacerom, a także doskonale nadaje się na wycieczki rowerowe oznakowanymi szlakami. Ciekawym obiektem przyrodniczym jest rezerwat przyrody „Słotwina” w Podlesiu. Rezerwat florystyczny o statusie rezerwatu częściowego powstał w celu zabezpieczenia naturalnego stanowiska pióropusznika strusiego – paproci, objętej całkowitą ochroną gatunkową. Przez Słotwinę biegnie dobrze oznakowana ścieżka dla turystów, pozwalająca lepiej dostrzec piękno tego miejsca. Infrastruktura techniczna oraz korzystne położenie geograficzne czynią z pilźnieńskiej gminy interesującego partnera gospodarczego i stanowią zachętę dla potencjalnych inwestorów. Uroku i atrakcyjności nie tylko pod względem turystycznym, ale i gospodarczym dodaje okolicy zalew na Wisłoce. Czysta na tym odcinku rzeka, rezerwat przyrody, wspaniałe krajobrazy to kolejne atuty, dzięki którym Pilzno może stać się centrum turystycznym.

Dane teleadresowe:
39-220 Pilzno
Ul. Rynek 6
Tel. (14) 6721036, (14) 6807720, fax (14) 6722491
e-mail: pilzno@pilzno.um.gov.pl
www.pilzno.um.gov.pl